skip to Main Content

Vi utvecklar och rekryterar människor som påverkar resultatet

Vad Betyder CT Imago?

Vad betyder CT Imago?

En insekt går från puppa till att bli färdigutvecklad. När den nått Imagostadiet växer den inte längre,  så Imago är en insekts fullbildade stadium. Alltså från puppa till Imago – Cocoon To Imago – CT Imago.

Tips & Råd

Tips & Råd

Här delar vi med oss om utveckling och rekrytering och annat smått och gått som rör sälj och marknad.

Referenser Och Uppdrag

Referenser och uppdrag

Här lägger vi upp synpunkter från er kunder och referensuppdrag.

Vad vi hjälper er med

Vi är med då ni vill utveckla er affär. Vi är er partner då det handlar om att växa organiskt, ta nya marknadsandelar eller bara vill utveckla er redan väl fungerande verksamhet.

LATEST NEWS
Vi har påbörjat ett nytt avtal med IHM

Vi är glada och stolta att vi under hösten kommer att utbilda inom sälj på…

read more
Back To Top