skip to Main Content
Teambuilding Med Uniso

Teambuilding med Uniso

Under 2 dagar hade vi teambuilding och grupputveckling i både teori och praktik. Vi startade dagarna med pistolskytte med en av de bästa skyttarna i dynamiskt skytte i världen. Detta för att deltagarna skulle få känna på något de aldrig tidigare gjort samt att det naturligtvis var kul.

Teoripassen bestod av att gruppen tillsammans stakade ut mål och strategi för framtiden. I detta arbete ledde Johan gruppen mot målen och hjälpte dem att samarbeta och att förankra gemensamma värderingar. Film skytteövning

Back To Top