skip to Main Content
HUR VI GÖR
Våra två huvudområden:
Utveckling

Vi anpassar våra insatser utifrån våra kunders behov. Många gånger blir det någon form av utbildningsinsats individuellt eller i grupp. Men vi arbetar också med coaching, prestationsutveckling och ledarskap. Många av våra kunder vet att de behöver utvecklas men kanske inte riktigt vet om hur, vad och i vilken omfattning. Där finns vi som hjälp för att hitta rätt insats för rätt investering.

Nedan följer några exempel på insatser:

 • Sälj för nya säljare
 • Sälj för innesälj
 • Prestationsutveckling för erfarna säljare
 • Teamutveckling
 • Sälj för annan personal som har kundkontakt (t ex tekniker, kundsupport, IT)
 • Ledarskap (mål, styrning, uppföljning)
 • Rådgivning i strategiska frågor
 • Coaching
 • Ökat (sälj)självförtroende
 • Olika kundtyper – olika arbetssätt
 • Key Account Management
 • Hitta rätt CRM-system
Rekrytering

En rekryteringsprocess innehåller ett antal steg som vi har listat nedan, det är inte det som gör om rekryteringen lyckas eller inte. Det som är avgörande är hur bra och vad som görs i varje steg. Vår modell bygger på att vi som individer är nyfikna, lyhörda och engagerade i att ta reda på så mycket som möjligt om ert företag och er kultur. Vi lägger mycket tid och engagemang i att verkligen försöka förstå “vad som sitter i väggarna hos er” och ta reda på vad det är som gör att ni är framgångsrika. Först när vi vet det gör vi tillsammans med er en kravprofil för er nya medarbetare, i det är vi inga “ja sägare” utan ifrågasätter och är ibland till och med lite besvärliga. Det gör vi för att vara helt säkra på att vi letar efter rätt egenskaper och bakgrund på de tilltänkta kandidaterna.

I våra samtal med tilltänkta kandidater letar vi sedan efter det vi tillsammmans bestämt och är även där i bland lite “jobbiga” då vi sätter kandidaterna i diverse utmaningar som kommer att uppstå i den tilltänkta tjänsten. Att vi som leder samtalen har affärsbakgrund gör att vi ser igenom floskler, vackra ord och hittar genuint kompetenta medarbetare.

 • Kravprofil
 • Annonsering och sökning
 • Intervjuer och urval
 • Presentation av de bästa kandidaterna
 • Personlighetstest för att ytterligare se motivation och drivkrafter
 • Referenstagning för att kvalitetssäkra ytterligare
 • Uppföljning för att följa utvecklingen
b4
"If you don’t see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner."
Back To Top