skip to Main Content
VÅRA HUVUDOMRÅDEN
Våra två huvudområden
Utveckling

Vi anpassar våra insatser utifrån våra kunders behov. Många gånger blir det någon form av utvecklingsinsats individuellt eller i grupp. Men vi arbetar också med coaching, prestationsutveckling och ledarskap. Många av våra kunder vet att de behöver utvecklas men kanske inte riktigt vet om hur, vad och i vilken omfattning. Där finns vi som hjälp för att hitta rätt insats för rätt investering.

Nedan följer några exempel på utvecklingsinsatser:

Prestationsutveckling för erfarna säljare

Teamutveckling

Ledarskap (mål, styrning, uppföljning)

Rådgivning i strategiska frågor

Coaching

Ökat (sälj) självförtroende

Arbeta mot olika kundtyper

Introducera eller utveckla Key Account Management

Hitta rätt CRM-system

Utbildning

Vi arbetar med färdiga utbildningar och skräddarsydda utbildningar efter era behov.Vi tar vara på den kompetens som finns och förädlar den. Längden och omfattningen beror på vad som krävs för individen och yrkesrollen gällande kompetens och erfarenhet. Vi identifierar tillsammans med er rätt typ av utbildning för respektive grupp eller person. Vi utgår alltid från era specifika behov.

Nedan följer några exempel på utbildningar:

Sälj för nya säljare

Sälj för erfarna säljare

Sälj för innesälj

Sälj för annan personal som har kundkontakt (t ex tekniker, kundsupport, IT)

Key Account Management

Back To Top