skip to Main Content
AFFÄRSUTVECKLING
FRÅN VÄRDEORD TILL HANDLING

”Vi lade ett halvår på att ta fram våra 4 värdeord som vi tapetserade väggarna med, men ingen lever efter dem”

Upplever ni att det är svårt att era värderingar genomsyras och levs fullt ut i hela er organisation?

Vår erfarenhet säger att det är vanligt att det finns tydligt definierade ord men steget därifrån till att alla vet vad det innebär och dessutom handlar utefter dessa är stort.

I denna utvecklingsinsats jobbar vi med att engagera alla medarbetare och chefer för att arbeta med värdeorden i det dagliga arbetet. Vi ser till att de kommer levas fullt ut och görs till konkreta handlingar.

chess strategy for business leadership and team in success concept, game king leader

Exempel

50 personer, 5 avdelningar

Upplever ni att det är svårt att era värderingar genomsyras och levs fullt ut i hela er organisation?

Vår erfarenhet säger att det är vanligt att det finns tydligt definierade ord men steget därifrån till att alla vet vad det innebär och dessutom handlar utefter dessa är stort.

I denna utvecklingsinsats jobbar vi med att engagera alla medarbetare och chefer för att arbeta med värdeorden i det dagliga arbetet. Vi ser till att de kommer levas fullt ut och görs till konkreta handlingar.

Steg 1

Uppstart

halvdag med ledningsgrupp

MÅL

Att skapa samsyn.

SYFTE

Förståelse för nuläget och målen.

INNEHÅL

Hur ser vår företagskultur ut?
Vilka är våra värderingar?
Hur arbetar vi idag?
Hur vill vi arbeta framöver?
Hur kan vi mäta och följa upp?

Steg 2

Workshop 1
medarbetare, 50 personer, 5 avdelningar
5 st Workshops á 3h

1 ½ månader efter steg 1

MÅL

Ta fram en målbild för varje avdelning utifrån Workshop 1.

SYFTE

Skapa förståelse och delaktighet för målen för att så sett skapa motivation

INNEHÅL

Hur är det när det är som bäst?
Vilka är våra värderingar?
Hur arbetar vi idag?
Hur vill vi arbeta framöver?

Steg 3

Workshop 2
medarbetare, 50 personer, 5 avdelningar

5 st Workshops á 3h

1 ½ månader efter steg 2

MÅL

Ta fram parametrar som skapar bra arbetsmiljö och kultur.

SYFTE

Förståelse för varandra och våra olika drivkrafter.

INNEHÅL

Hur kan jag bidra till vår företagskultur efterlevs?
Varför går jag till jobbet (motivation och drivkraft)?

Steg 3

Workshop 2
medarbetare, 50 personer, 5 avdelningar

5 st Workshops á 3h

1 ½ månader efter steg 2

MÅL

Ta fram parametrar som skapar bra arbetsmiljö och kultur.

SYFTE

Förståelse för varandra och våra olika drivkrafter.

INNEHÅL

Hur kan jag bidra till vår företagskultur efterlevs?
Varför går jag till jobbet (motivation och drivkraft)?

Steg 4

Workshop 3
medarbetare, 50 personer, 5 avdelningar

5 st Workshops @ 3h

1 ½ månader efter steg 3

MÅL

Skapa konkreta förutsättningar för bra gruppdynamik och en optimal prestationsmiljö.

SYFTE

Att skapa förståelse för varandra och på så sett kunna bidra att ge varandra möjlighet att ta fram det bästa ut av alla.

INNEHÅL

Hur gör vi varandra bättre?
Vad innebär det att vara högpresterande?
Hur ger och tar vi emot feedback?

Steg 5

Uppföljning och utvärdering

halvdag med ledningsgrupp

1 ½ månader efter steg 4

17 Halvdagar

400 000 SEK

Back To Top