skip to Main Content
UTBILDNING

Vi arbetar med färdiga utbildningar och skräddarsydda utbildningar efter era behov
Vi tar vara på den kompetens som finns och förädlar den. Längden och omfattningen beror på vad som krävs för individen och yrkesrollen gällande kompetens och erfarenhet.
Vi identifierar tillsammans med er rätt typ av utbildning för respektive grupp eller person
Vi utgår alltid från era specifika behov.

Nedan följer några exempel på utbildningar:

Sälj för nya säljare

Sälj för erfarna säljare

Sälj för innesälj

Sälj för annan personal som har kundkontak
(t ex tekniker, kundsupport, IT)

Key Account Management

Back To Top