skip to Main Content
COACHNING

Vi coachar både individer och grupper för att nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Vi lyssnar, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Detta görs genom att framtidsfokusera och lösa problem och finna nya uppslag. Det gäller att förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.

Nedan följer några exempel på utvecklingsinsatser:

Prestationsutveckling för erfarna säljare

Teamutveckling

Ledarskap (mål, styrning, uppföljning)

Rådgivning i strategiska frågor

Coaching

Ökat (sälj) självförtroende

Arbeta mot olika kundtyper

Introducera eller utveckla Key Account Management

Hitta rätt CRM-system

Back To Top