skip to Main Content
AFFÄRSUTVECKLING

Vi anpassar våra insatser utifrån våra kunders behov. Många gånger blir det någon form av utvecklingsinsats individuellt eller i grupp. Men vi arbetar också med coaching, prestationsutveckling och ledarskap. Många av våra kunder vet att de behöver utvecklas men kanske inte riktigt vet om hur, vad och i vilken omfattning. Där finns vi som hjälp för att hitta rätt insats för rätt investering.

Nedan följer några exempel på utvecklingsinsatser:

Prestationsutveckling för erfarna säljare

Teamutveckling

Ledarskap (mål, styrning, uppföljning)

Rådgivning i strategiska frågor

Coaching

Ökat (sälj) självförtroende

Arbeta mot olika kundtyper

Introducera eller utveckla Key Account Management

Hitta rätt CRM-system

Back To Top