skip to Main Content
AFFÄRSUTVECKLING
STÖRRE KUNDFÖRSTÅELSE & KUNDFOKUS

Större kundförståelse och kundfokus– för ökad lönsamhet

Upplever ni att det är svårt att förståelsen för era kunders behov och nyttan som era tjänster/produkter ger dem inte når ut i hela er organisation?

Vår erfarenhet säger att ju längre ifrån kunden man arbetar ju svårare är det att förstå detta.  Vill ni öka medvetandet och skapa mer motiverade och förändringsbenägna medarbetare samt generera ett mer kundfokuserat flöde i er organisation är detta insatsen för er.

”För att lyckas fullt ut behöver vi förstå kundens affär och se utmaningarna ur kundens synvinkel.”"Vi har arbetat i flera år med att skapa förtroende hos våra kunder, så missar vi vid leverans av vårt projekt” ”Utgår ni ifrån er själva och era processer eller ser ni utmaningarna ur kundens synvinkel"”För att lyckas fullt ut behöver vi förstå kundens affär bättre än vad kunden själv gör””Vi har satt upp flera bra och genomtänkta interna processer men det är inte så tydligt vad det tillför våra kunder för värde””Vi vänder ut och in på oss själva för att tillfredsställa våra kunder men de vill inte betala för den service de får””Vi har många av våra anställda som träffar kunder men det genererar inte fler eller bättre affärer””Vi jobbar stenhårt på marknad för att följa marknaden men vi glömmer dem som är närmast den och egentligen har kunskapen””Vi jobbar reaktivt och släcker bränder där vi skulle kunna leda utvecklingen”

Exempel

50 personer, 5 avdelningar

Steg 1

Uppstart

halvdag med ledningsgrupp

Här skapar vi en gemensam plattform att stå på inför, där våra olikheter ger oss en gemensambild.

MÅL

Gemensamt nuläge vad vi tillför kunden.

SYFTE

Förståelse för nuläget och vår roll på marknaden.

INNEHÅL

Hur ser affären ut?
Hur fungerar vår befintliga affärsmodell?
Hur jobbar vi med våra kunder idag?
Hur vill vi med jobba med våra kunder framöver?

Steg 2

Uppstart
halvdag med ledningsgrupp

MÅL

Få fram specifika områden att arbeta med för respektive avdelning.

SYFTE

Att skapa handling för ökad kundlönsamhet.

INNEHÅL

Här tar vi fram huvudområden för att gå från ord till handling för respektive avdelning.

Steg 3

Workshop 1
medarbetare, 50 personer, 5 avdelningar

5 st Workshops á 3h

1 ½ månader efter steg 2

MÅL

Förverkliga och konkretisera för varje avdelning målen och aktiviteterna utifrån Steg 2.

SYFTE

Skapa förståelse och delaktighet för målen för att så sett skapa motivation.

INNEHÅL

Förankra de från ledningsgruppen uppkomna huvudområden.
Ta fram konkreta punkter för ökad kundlönsamhet för varje avdelning.

Steg 4

Avstämning
medarbetare, 50 personer, 5 avdelningar

5 st Workshops á 1h

1 ½ månader efter steg 3

MÅL

Se till att arbetet startat och fortlöper som planerat?

Steg 5

Utvärdering ledning & medarbetare
50 personer, 5 avdelningar

6 st Workshops á 1h

1 ½ månader efter steg 4

MÅL

Hur har det gått och hur arbetar vi vidare?

11 Halvdagar

275 000 SEK

Back To Top