skip to Main Content
COACHNING
COACHNING LEDNINGSGRUPP

COACHNING LEDNINGSGRUPP EXEMPEL

Stack of wooden pegs with words of personal and business development, from idea and vision to growth and success.

Steg 1

Uppstart

halvdag

Här skapar vi en gemensam plattform att stå på inför, där våra olikheter ger oss en gemensam bild.

MÅL
Gemensamt nuläge vad vi tillför kunden.

SYFTE
Förståelse för nuläget och vår roll på marknaden.

Här tar vi fram huvudområden för att gå från ord till handling för respektive avdelning.
Hur målsätter vi och följer upp planen?

Steg 2

Workshop
Halvdag

MÅL
Få fram specifika områden att arbeta med för respektive avdelning.

SYFTE
Att skapa handling för ökad kundlönsamhet.

Hur är det när det är som bäst?
Vilka är våra värderingar?
Hur arbetar vi idag?
Hur vill vi arbeta framöver?

Steg 3

Utvärdering
Halvdag

1 ½ månader efter steg 2

Hur har det gått och hur arbetar vi vidare?

3 Halvdagar

75 000 SEK

Back To Top