skip to Main Content
COACHNING
COACHING PRENUMERATION

Coachning
av säljchef

Vi vet att som chef är du ofta ensam i dina beslut, det kan då vara bra att bolla dina idéer med en oberoende person som dessutom vet vad ledarskapet och affärsmannaskapet innebär. Coachingen utgår utifrån individens behov.

Coachning av ledningsgrupp för ökad lönsamhet

Coachingen sker både individuellt och i grupp för att optimera kompetens för ett  bättre resultat. Vi jobbar tillsamman med er för att eliminera stuprörstänk och enskilda agendor. Vi ser till att hela gruppen arbetar åt samma håll och står bakom gruppens beslut.

Årsbasis

40 000 SEK

Halvdag

25 000 SEK

Back To Top