skip to Main Content

Vi är mycket glada för att vi har ett fortsatt samarbete med Newton YH högskola i Göteborg. Det innebär att vi sköter en del av deras utbildningar inom kundkommunikation, sälj och entreprenörskap.

NYHETER
Newton YH högskola
fortsatt samarbete

Vi är mycket glada för att vi har ett fortsatt samarbete med Newton YH högskola i Göteborg. Det innebär att vi sköter en del av deras utbildningar inom kundkommunikation, sälj och entreprenörskap.

Back To Top