skip to Main Content
Prestationsklimat
Att skapa sitt eget prestationsklimat trots dåliga förutsättningar

För mig handlar prestationsklimat väldigt mycket om vad den enskilde individen har för tolkning av klimatet. De personer jag träffar som är duktiga presterare, de presterar överallt oavsett miljö, de som inte kommit så långt i denna utveckling har en tendens till att hitta faktorer i sin omgivning som hindrar dem att prestera.

Back To Top