skip to Main Content
UTBILDNING
SÄLJUTBILDNING FÖR ICKE SÄLJPERSONAL

Missar ni affärer på grund av okunskap hos era medarbetare ute hos era kunder?

Det här är utbildningen för er som inte har en uttalad säljroll som exempelvis tekniker, konsult, projektledare, jobbar med kundservice eller på annat sätt är i kontakt med kunder.

Vi vill inte göra dig till säljare!

Däremot vill vi ge dig en grundläggande insikt om hur din roll uppfattas av kunder idag och i framtiden.  Oavsett om vi vill eller inte så har alla på företaget en säljande roll, som säljare eller som ambassadör för företaget vid all kundkontakt. Även om du inte har en direkt säljande roll så kan du säkert bidra med merförsäljning för företaget.

Hand arranging wood block stacking as step stair or ladder career path concept for business growth success process

Exempel

6 personer

Upplever ni att det är svårt att era värderingar genomsyras och levs fullt ut i hela er organisation?

Vår erfarenhet säger att det är vanligt att det finns tydligt definierade ord men steget därifrån till att alla vet vad det innebär och dessutom handlar utefter dessa är stort.

I denna utvecklingsinsats jobbar vi med att engagera alla medarbetare och chefer för att arbeta med värdeorden i det dagliga arbetet. Vi ser till att de kommer levas fullt ut och görs till konkreta handlingar.

MÅL

Ökad försäljning.

SYFTE

Ökad förståelse och engagemang för försäljning för dem som inte är säljare på visitkortet.

Steg 1

Föreläsning diskussion

halvdag

Här skapar vi förståelse för allas bidrag till att göra bättre och fler affärer. Vi utgår utifrån era olika roller med vad ni bidrar med och vilka värden ni tillför era kunder.

MÅL

Att öka allas bidrag i att tillföra mer och bättre affärer.

SYFTE

Skapa förståelse till mitt bidrag i affären.

INNEHÅL

Vad gör jag för att öka vår försäljning?
Kundpsykologi och köpbeteenden.
Hur kan jag bidra med min kompetens till att få nöjda kunder?
Vad kan jag bidra med för att överträffa kundens förväntningar?

Steg 2

Föreläsning diskussion
Halvdag

Vi jobbar med att lära oss att ställa rätt frågor för att kunna hjälpa kunden i sin beslutsprocess. Vi lär oss också at lyssna på kunden så att vi kan ta med oss nya utvecklingsuppdrag för framtiden.

MÅL

Få insikt i vad det är för värde vi tillför våra kunder.

SYFTE

Att hitta nya argument för ökad försäljning av våra produkter och tjänster.

INNEHÅL

Varför skall kunden köpa dina produkter och tjänster?
Vilka värden tillför du dina kunder?
Hur får jag reda på vad min kund behöver?
Hur kan jag vara en brygga mellan kunden och vår utveckling/leveransadelning?

2 Halvdagar

50 000  SEK

Back To Top