skip to Main Content
UTBILDNING
SÄLJUTBILDNING FÖR SÄLJPERSONAL

Tränar ni någon gång eller görs misstagen hos era kunder?

Detta är utbildningen som passar er som har säljpersonal (exempel utesäljare, innesäljare och kundsupport) som arbetat tillsammans under en tid och känner att ni vill ta nästa steg.

Vi använder er kompetens och erfarenhet för att höja er säljnivå till en ny nivå. Samtidigt så utgår vi från er verklighet och tar fram konkreta verktyg som ni kan använda direkt efter och unders utbildningens gång. Allt detta gör att vi utnyttjar tiden på bästa sätt för konkret arbete och kompetensöverföring.

Businessman hand placing or pulling wooden block on the tower. Business planning, Risk Management, Solution and strategy Concepts
Exempel

6 personer

MÅL

Ökad försäljning.

SYFTE

Ökad förståelse och engagemang för försäljning.

Steg 1

Analys-nuläge

halvdag

Här skapar vi en gemensam plattform att stå på inför, där våra olikheter ger oss en gemensam bild.

MÅL

Gemensamt nuläge vad vi tillför kunden.

SYFTE

Förståelse för nuläget och vår roll på marknaden.

INNEHÅL

Hur ser affären ut?
Hur ser vår befintliga säljprocess ut idag?
Hur jobbar vi med våra kunder idag?
Hur vill vi med jobba med våra kunder framöver?

Steg 2

Föreläsning diskussion
halvdag

MÅL

Få insikt i vad det är för värde vi tillför våra kunder.

SYFTE

Att hitta nya argument för ökad försäljning av våra produkter och tjänster.

INNEHÅL

Varför skall kunden köpa dina produkter och tjänster?
Vilka värden tillför du dina kunder?
Hur skiljer ni er från dina konkurrenter?

Steg 3

Träning-action
Halvdag

MÅL

Ta fram konkreta actionspunkter för det som vi kom fram till i steg 1 och 2.

SYFTE

Att skapa handling för ökad och effektiv försäljning.

INNEHÅL

Exempel på förbättringspunkter som kan komma upp
Säljprocessen
Prospektering
Kalla samtal
Planering kundbesök
Säljsamtalet
Sälja rätt produkter/tjänster
Våga ta betalt

Steg 4

Motivation, prestation & feedback
Halvdag

1 ½ månader efter steg 3

MÅL

Få gruppen att jobba effektivt och åt samma håll utifrån säljmålen.

SYFTE

Bibehålla motivation och prestation över tid samt ge och ta feedback för ett starkare team.

INNEHÅL

Vad är motivation?
Vad skapar motivation?
Vad innebär det att vara högpresterande?
Hur ger och tar vi emot feedback?

4 Halvdagar

100 000 SEK

Back To Top