skip to Main Content
Varför så svårt att ändra på invanda mönster
Bekräftelse bias eller på svenska vi människor vill helst ha rätt.

Hur ofta funderar du på om det du vet verkligen stämmer? Gör du inte det så är du säkert som folk är mest. Tyvärr ställer det till det för oss i olika sammanhang. Vi har en tendens att hela tiden bekräfta det vi redan vet och att selektivt välja information som stöder detta. Ni kan då själva tänka er att det är svårt för oss att se andra perspektiv och därmed inte ändrar våra beteenden trots att rent objektivt borde vi gjort det för längesedan.

Back To Top